Tin kũ

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp

Bến Mỹ Tho, đường xe điện Chợ Lớn - Sài Gòn, nhà máy xay lúa bên kênh Tàu Hủ... là loạt ảnh tư liệu quý về Chợ Lớn xưa của các phó nháy Pháp.
Bến Mỹ Tho ở Chợ Lớn (nay là đại lộ Võ văn Kiệt, đoạn gần cầu Chà Và), 1904. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về vùng Chợ Lớn xưa do trang mạng Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp (Aavh.org) đăng tải.

Bến Mỹ Tho ở Chợ Lớn (nay là đại lộ Võ văn Kiệt, đoạn gần cầu Chà Và), 1904. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về vùng Chợ Lớn xưa do trang mạng Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp (Aavh.org) đăng tải.

Một cây cầu bắc qua kênh rạch gần bến Mỹ Tho, 1904. Ảnh: Aavh.org

Một cây cầu bắc qua kênh rạch gần bến Mỹ Tho, 1904. Ảnh: Aavh.org

Một hình ảnh khác với cùng góc chụp, 1904. Ảnh: Aavh.org

Một hình ảnh khác với cùng góc chụp, 1904. Ảnh: Aavh.org

Trạm xe điện trên bến Mỹ Tho, 1904. Ảnh: Aavh.org

Trạm xe điện trên bến Mỹ Tho, 1904. Ảnh: Aavh.org

Những ngôi nhà dọc bến Mỹ Tho, 1904. Ảnh: Aavh.org

Những ngôi nhà dọc bến Mỹ Tho, 1904. Ảnh: Aavh.org

Các cửa hiệu ở bến Mỹ Tho. Ảnh: Aavh.org

Các cửa hiệu ở bến Mỹ Tho. Ảnh: Aavh.org

Bên hông Chợ Lớn cũ năm 1904 (đường Mạc Cửu, khu vực bưu điện Chợ Lớn ngày nay). Ảnh: Aavh.org

Bên hông Chợ Lớn cũ năm 1904 (đường Mạc Cửu, khu vực bưu điện Chợ Lớn ngày nay). Ảnh: Aavh.org

Xưởng gốm ở Chợ Lớn năm 1904. Ảnh: Aavh.org

Xưởng gốm ở Chợ Lớn năm 1904. Ảnh: Aavh.org

Nhà máy xay lúa ở Chợ Lớn năm 1925. Ảnh: Aavh.org

Nhà máy xay lúa ở Chợ Lớn năm 1925. Ảnh: Aavh.org

Nhà máy xay lúa ở Chợ Lớn năm 1925. Ảnh: Aavh.org

Nhà máy xay lúa ở Chợ Lớn năm 1925. Ảnh: Aavh.org

Thuyền chở gạo trên kênh Tàu Hủ, 1925. Ảnh: Aavh.org

Thuyền chở gạo trên kênh Tàu Hủ, 1925. Ảnh: Aavh.org

Thuyền chở gạo trên kênh Tàu Hủ, 1925. Ảnh: Aavh.org

Thuyền chở gạo trên kênh Tàu Hủ, 1925. Ảnh: Aavh.org

Một đám rước của người Hoa, 1904. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về vùng Chợ Lớn xưa do trang mạng Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp (Aavh.org) đăng tải.

Một đám rước của người Hoa, 1904. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về vùng Chợ Lớn xưa do trang mạng Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp (Aavh.org) đăng tải.

Một đám rước của người Hoa, 1904. Ảnh: Aavh.org

Một đám rước của người Hoa, 1904. Ảnh: Aavh.org

Nhà thờ Chợ Quán, nhà thờ cổ nhất Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1904. Ảnh: Aavh.org

Nhà thờ Chợ Quán, nhà thờ cổ nhất Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1904. Ảnh: Aavh.org

Các tiệm ăn của người Hoa, 1904. Ảnh: Aavh.org

Các tiệm ăn của người Hoa, 1904. Ảnh: Aavh.org

Kênh rạch ở Chợ Lớn, 1904. Ảnh: Aavh.org

Kênh rạch ở Chợ Lớn, 1904. Ảnh: Aavh.org

Tắm ngựa trên kinh Tàu Hủ cạnh cầu Xóm Chỉ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Tắm ngựa trên kinh Tàu Hủ cạnh cầu Xóm Chỉ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Cầu Xóm Chỉ với trụ điện tín ở đầu cầu, 1924. Ảnh: Aavh.org

Cầu Xóm Chỉ với trụ điện tín ở đầu cầu, 1924. Ảnh: Aavh.org

Tuyến đường xe điện Sài Gòn - Chợ Lớn chạy ven kênh Tàu Hủ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Tuyến đường xe điện Sài Gòn - Chợ Lớn chạy ven kênh Tàu Hủ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Hội quán Nhị Phủ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Hội quán Nhị Phủ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Hội quán Nhị Phủ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Hội quán Nhị Phủ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Hội quán Ôn Lăng, 1904. Ảnh: Aavh.org

Hội quán Ôn Lăng, 1904. Ảnh: Aavh.org

Một đền miếu của người Hoa, 1904. Ảnh: Aavh.org

Một đền miếu của người Hoa, 1904. Ảnh: Aavh.org

Nội thất của ngôi đền. Ảnh: Aavh.org

Nội thất của ngôi đền. Ảnh: Aavh.org

T.B/ Kiến Thức

Theo người đưa tin